Szkoła w Kamiennym PotokuSzkoła w Kamiennym Potoku


fotografie: 1

Lokalizacja: ul. Wejherowska 1

Szkołę Elementarną w Kamiennym Potoku wzniesiono w 1908 r. Koszt budowy wyniósł 48,8 tys. marek. Uczęszczało do niej w latach 1908 - 1914 średnio sto trzydzieści do stu pięćdziesięciu dzieci, których 40% pochodziło z rodzin kaszubskich. Pierwszym kierownikiem szkoły został Franz Splett, ojciec późniejszego biskupa Carla Spletta, autor kilku wydawnictw, członek Senatu Wolnego Miasta Gdańska i członek rady parafialnej kościoła katolickiego w Sopocie. W latach 1939 – 1945 budynek szkoły pełnił funkcję szpitala polowego. Podczas wycofywania się wojsk niemieckich gmach szkoły został poważnie uszkodzony. Kwaterowały w nim przez jakiś czas wojska radzieckie. Po po drugiej wojnie światowej szkoła stała się trzecią podstawową szkołą w Sopocie. Pierwszym dyrektorem szkoły został Kazimierz Bilin, który tę funkcję pełnił tylko do 16 listopada 1945 roku. Przyjęto wtedy około 400 uczniów. Kolejnym kierownikiem został Stefan Moszkowski. Talk pisał on o szkole: (...) ma ona wyjątkowo piękne położenie. Mieści się ona na końcu miasta u zbiegu ulic Wejherowskiej i Stalina na niewielkim wzniesieniu. Poniżej biegnie szosa w kierunku Gdyni, wzdłuż której prowadzi tor kolejowy. Poza terenem jest teren falisty, gęsto zadrzewiony, a spadający urwisto ku morzu (...) z okien szkoły roztacza się przepiękny widok na morze, skąd w dzień pogodny widzieć można z zachodniej strony wąską Mierzeję Helu, a ze wschodniej Gdańsk i wieżę Westerplatte.

W pierwszym okresie swej działalności szkoła położyła największy nacisk na repolonizację dzieci miejscowych i dożywianie ubogiej dziatwy autochtonicznej, repatrianckiej i przesiedleńczej. Mimo trudnych warunków, w jakich przyszło pracować ośmiu pedagogom w tym pierwszym roku po wojnie, ich entuzjazm zaowocował bogatym życiem kulturalnym szkoły. Organizowało się harcerstwo. Do drużyn zuchowych i harcerskich wstępowały całe klasy. Od końca lat czterdziestych przyjeżdżało dość często kino objazdowe, które w pierwszych latach oprócz filmów oświatowych wyświetlało uczniom klas młodszych amerykańskie czarno-białe kreskówki o przygodach jakże młodej wówczas Myszki Miki.

źródło: Dzieje Sopotu do roku 1945, Andrzej Romanow, Sopot w latach 1818-1920 , www.gim2.sopot.pl

Al. Niepodległości
ul. Wejherowska


Inne zasoby Dawnego Sopotu związane z lokalizacją Szkoła w Kamiennym Potoku:

Galeria fotografii Muzeum Dawnego Sopotu (3)
Pokaż wszystkie fotografie w galerii... (3)Szkoła w Kamiennym Potoku źródło: BMS PAH

Dawny przejazd kolejowy w Kamiennym Potoku oraz szkoła elementarna, zdjęcie 1911 r. (BMS PAH)