Strona gwna Muzeum Mapa Sopotu Galeria Galeria

Leśniczówka w GręzowieLeśniczówka w Gręzowie


fotografie: 1

Lokalizacja: Leśna Polana

Gręzowo (niem. Grenzlau) jest to osada wymieniona w tzw. dokumencie fundacyjnym klasztoru oliwskiego z 1186 r. W tym roku Gręzowo (Gransowi) podarowane zostało cystersom przez księcia pomorskiego, namiestnika, czy też margrabi Pomorza - Sambora I (syna Subisława) jako jedna z siedmiu miejscowości. Gręzowo aż do pierwszego rozbioru Polski (1772), pozostało pod administracją cystersów. Nazwa Gręzowo pochodzi prawdopodobnie od grązu, grąźu, czyli grząskiego błota, trzęsawiska.

W pobliżu Gręzowa, na gruntach ornych należących dziś do Leśnictwa Sopot oraz na terenie Grodziska, odkryto w drugiej połowie XX w. ślady słowiańskich osad otwartych z ok. VIII w. n.e..

Aktem wydanym 1 listopada 1772 roku przez króla Fryderyka II, państwo pruskie zagarnęło dobra klasztorne cystersów, a lasy upaństwowiono. Na przełomie XVIII/XIX wieku lasy oliwskie należały do Królewskich Lasów Sobowidzkich (Königliche Sobbowitzche Forst) z rewirem Oliwa i leśnictwami Gołębiewo i Matemblewo.

Gręzowo prawdopodobnie od zawsze mieściło zabudowania gospodarcze oraz leśnictwo. Według źródeł ,w 1789 r. w Gręzowie, mieściło się 5 domów. Prawo własności w owym czasie ustanowione było na podstawie aktu prawnego dziedziczenia z dnia 06.11.1783 sporządzonego w Mlewcu. Akt precyzował wielkość gruntu jako 6 łanów 21 mórg Pruskich Małych (tzw. Magdeburskich) lub 2 łanów 29 mórg Chełmińskich.

Po 1919 r. Leśnictwo weszło w skład Wolnego Miasta Gdańska. Właścicielem i zarządcą terenów leśnych oficjalnie stał się Senat WMG. W 1936 r. leśniczym był Walter Dentler. Zamieszkiwał tu z małżonką oraz pracownikiem leśnym Bernardem Cisłowskim oraz Feliksem Trepczykiem. W 1939 r. książka adresowa wymienia także rodzinę Gehrke, jako zamieszkałą na terenie osady. W 1940 r., zapewne skutkiem zmian polityczno-społecznych właścicielem leśnictwa stało się miasto Gdańsk, a następnie Zarządca Rzeszy (Reichsstatthalter). W owym czasie leśniczym był niejaki Bruno Bohl.

Po 1945 roku z lasów państwowych Nadleśnictwa Państwowego Wysoka, lasów państwowych Wolnego Miasta Gdańska i lasów prywatnych utworzono Nadleśnictwo Oliwa.

Po wojnie wieloletnim leśniczy Leśnictwa Sopot był Henryk Borski. Był on członkiem Koła Łowieckiego „Krogulec” i „Knieja”, zmarł w 2012 r. Uhonorowany był najwyższym odznaczeniem łowieckim „Złom”, był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych pseudonim „Zgrzyt”, odznaczony za walkę o wolność: Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego.

Obecnie leśniczym Leśnictwa Sopot, jest Leśniczy Waldemar Baranowski.

źródło: Nadleśnictwo Gdańsk, Historia Nadleśnictwa Gdańsk, Forstgutsbezirk Oliva, pom-wpru.kerntopf.com, wikipedia, opracowanie www.dawnysopot.pl

Pokaż lokalizację obiektu na mapie Dawnego Sopotu: Leśniczówka w Gręzowie


Inne zasoby Dawnego Sopotu związane z lokalizacją Leśniczówka w Gręzowie:

Opracowania Dawnego Sopotu (1)
Pokaż wszystkie opracowania dpowiadające adresowiLeśniczówka w Gręzowie źródło: WS

Leśniczówka w Gręzowie, fotografia z ok. 1890 (WS)
 
Dawny Sopot 2006 - 2024, Informacje na temat projektu, polityka prywatności