Strona gwna Muzeum Mapa Sopotu Galeria Galeria

Kamienica Piekarza WenzelaKamienica Piekarza Wenzela

Lokalizacja: ul. Podjazd 2

Kamienica czynszowa, zbudowana została w 1914 r. według projektu Wilhelma Lippke. Pierwszym właścicielem domu przy ul. Podjazd 2 był sam architekt Wilhelm Lippke. W 1917 r. w kamienicy zamieszkałych było 18 rodzin, a na parterze mieściła się piekarnia Friedricha Wenzela. W około 1914 r. Wenzel zmienił miejsce pracy z piekarni znajdującej się przy dawnej ul. Wilhelmowskiej 42 – z piekarni Carla Nickela na lokal przy ul. Podjazd 2, a w kamienicy zamieszkiwał wraz z żoną Marią. W 1922 r. kamienica stała się własnością rentiera Baumana, a piekarnia Wenzela zmieniła tymczasowo adres na ul. Podjazd 1. W 1922 r. piekarnia Wenzela, obok piekarni rodziny Bromberg, piekarni Nickela, była jedną z czternastu piekarni działających w Sopocie. Pod koniec lat dwudziestych XX w. (1927), kamienica pod numerem 2 była już własnością samego piekarza Wenzela. W 1928 r. w kamienicy działała apteka Nathana Spunta, a rozbudowana piekarnia posiadała oddzielne wejście znajdujące się od podwórza kamienicy. W 1931 r. w kamienicy znajdował się zakład fryzjerski L. Strawińskiego (a następnie Paula Borkowskiego), a od 1933 r. do 1935 r. mieścił się zakład mechaniczny podległy hotelowi Złoto Renu, a należący do Kurta Tate. W 1936 r. własność nad kamienicą i piekarnią przejęła Alicja Wenzel, w kamienicy otworzono także cukiernię Edwina Paradowskiego. W tym czasie to właśnie Edwin Paradowski był głównym mistrzem piekarniczym w piekarni Wenzelów, a od 1939 r. do lat czterdziestych XX w. piekarnię prowadził nowy piekarz - Fritz Klein. Po drugiej wojnie światowej, w 1949 r. piekarnia prowadzona przez Kleina została znacjonalizowana i trafiła w ręce Spółdzielni Spożywców (przemianowaną w 1948 r. na Powszechną Spółdzielnię Spożywców). Po 1949 r. w budynku działała piekarnia PSS Społem - Powszechna Spółdzielnia Spożywców – Piekarnia nr 2 w Sopocie. Piekarnię przy ul. Podjazd 2 zmodernizowano w latach sześćdziesiątych XX w. instalując zasilanie gazowe do starego piekarniczego pieca parowego. Piekarnia została zamknięta w ok. 2007 r. i przeniesiona na ul. Grunwaldzką. Fasada kamienicy została poddana renowacji w 2011 r.

źródło: opracowanie www.dawnysopot.pl

Pokaż lokalizację obiektu na mapie Dawnego Sopotu: Kamienica Piekarza Wenzela

ul. Podjazd


 
Dawny Sopot 2006 - 2023, Informacje na temat projektu, polityka prywatności