Strona gwna Muzeum Mapa Sopotu Galeria Galeria

Dom Budowniczego ZimmermannaDom Budowniczego Zimmermanna


fotografie: 1 2

Lokalizacja: ul. Niepodległości 888, 890

Budynek został wzniesiony w około 1910 r. Pierwotnie, budynek nosił adres Kamienny Potok 13. Zabudowania zostały zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie szosy wejherowskiej (później ul. Wejherowska, Niepodległości), linii kolejowej oraz wzgórza Augusta. Jak pokazuje książka adresowa z 1912 r. ta część miasta zamieszkana była głównie przez stolarzy, cieśli, budowniczych, murarzy czy robotników. Dom numer 13 należał do budowniczego Franza Zimmermanna, zameldowanych było tu 6 robotników, 2 murarzy oraz dozorca plażowy. Znajdował się tu prawdopodobnie zakład stolarski oraz warsztat budowlany. W 1917 r. budynek miał już nowy adres: ul. Wejherowska 19. Obydwa sąsiadujące ze sobą budynki 9 oraz 21 należały w tym czasie do wspomnianego budowniczego Franza Zimmermanna. Budynek 19 służył jako kamienica czynszowa, w którym mieszkania wynajmowane były robotnikom, oraz zakład rzemieślniczy (stolarski). W budynku 21 mieszkał sam Zimmermann, pokojówka Rozalia Chłosta, czeladnik stolarski Konrad Nagel oraz Marcin Schimitowski (Szmytkowski). W 1920 r. właścicielem kamienicy 19 stała się Frieda Dreher z Malborka. Zakład znajdujący się w budynku przejął stolarz Helmut Dreher. W 1934 r. zmieniła się numeracja budynków na 888 oraz 890. Rodzina Zimmerman oraz Dreher pozostały właścicielami budynków aż do lat czterdziestych XX w.

źródło: opracowanie własne www.dawnysopot.pl

Pokaż lokalizację obiektu na mapie Dawnego Sopotu: Dom Budowniczego Zimmermanna

Al. NiepodległościDom Budowniczego Zimmermanna źródło: KC

Roboty przy poszerzaniu dawnej ul. Wejherowskiej. Z lewej strony widoczny budynek pod numerem 19 i 21 (888, 890), zdjęcie z ok. 1930 r. (KC)

Dom Budowniczego Zimmermanna źródło: KC

Dawna ul. Wejherowska w Kamiennym Potoku. Z lewej strony widoczny budynek pod numerem 19 i 21 (888, 890), zdjęcie z ok. 1933 r. (KC)
 
Dawny Sopot 2006 - 2019, Informacje na temat projektu, polityka prywatności